Privātuma politika

Privātuma politikas darbība

Šo Privātuma politiku datu pārzinis – biedrība “Adamova”, reģistrācijas numurs 40008290663 (turpmāk tekstā – Biedrība) – piemēro, veicot personas datu apstrādi, tai skaitā Biedrības pārziņā esošajā interneta vietnē www.adamova.lv (turpmāk tekstā – Mājas lapa) nodoto personas datu apstrādi un sīkdatņu izmantošanu. Biedrība nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā Privātuma politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – VDAR) prasības. Biedrība apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu personas dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras Biedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
• Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods.
• Kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
• Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus.
• Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati.
• Cita informācija, kuru Jūs nepārprotami vēlaties sniegt.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Biedrība veic personas datu apstrādi:
• Lai nodrošinātu ērtu pakalpojumu rezervāciju, nodibinātu un uzturētu līgumattiecības, organizētu cita veida sadarbību.
• Lai sniegtu Jums pieprasītos pakalpojumus un informāciju.
• Lai veiktu analītiskus pētījumus par Biedrības Mājas lapas un pakalpojumu izmantošanu, pilnveidotu Mājas lapas darbību un pakalpojumu kvalitāti.
• Lai nodrošinātu drošību un drošumu Biedrības telpās un teritorijā, novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.
• Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz Jūsu jautājumiem.
• Lai izpildītu Biedrībai saistošos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.

Biedrības veiktās datu apstrādes tiesiskais pamats:
• Līgumu noslēgšanai un izpildei.
 Normatīvo aktu prasību izpildei.
• Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.
 Biedrības (saimnieciskās darbības) leģitīmās interesēs.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko Jūsu apmeklētās interneta vietnes iestata Jūsu ierīcē. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu interneta vietnes darbību, kā arī lai sniegtu informāciju interneta vietnes īpašniekiem. Ja Jums ir nepieciešama plašāka informācija par sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet mājas lapu www.aboutcookies.org!

Biedrības Mājas lapa lielākoties, bet ne tikai, var iestatīt šādas sīkdatnes:
• Funkcionālās sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties Biedrības Mājas lapā un lietot tās funkcijas.
Google Analytics sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai iegūtu Biedrības Mājas lapas apmeklējuma statistiku, kas tiek izmantota, lai uzlabotu Mājas lapas darbību.
• Trešās puses pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes. Šīs sīkdatnes var iestatīt šādi Biedrības Mājas lapā lietotie trešo pušu rīki: Facebook rīki, YouTube rīki, Mozello rīki. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas nolūkiem, kurus Biedrība nevar kontrolēt, jo šīs sīkdatnes tieši neiestata Biedrības Mājas lapa.

Atteikties no sīkdatņu iestatīšanas, apmeklējot Biedrības Mājas lapu, iespējams, izmantojot pārlūkprogrammas privātās pārlūkošanas režīmu.

Informācijas nodošana trešajām pusēm

Biedrība var nodot Jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērst noziedzīgas darbības un aizsargātu Biedrības, Jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Personas datu glabāšanas ilgums

Biedrība glabā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret to apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot tādas datu apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī citas tiesības saskaņā ar VDAR.

Informācijas drošība

Jūsu personas datu aizsardzībai Biedrība izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam – tikai Biedrības pilnvarotām personām.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nododot Biedrībai savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot tās aktuālo versiju Biedrības Mājas lapā. Šī Privātuma politika pēdējo reizi aktualizēta 2021. gada 24. martā.

Kontaktinformācija

Lai sazinātos saistībā ar šo Privātuma politiku, lūdzu, rakstiet e-pastu uz [email protected]!